W DOBRYM KIERUNKU
Centrum Terapii i Rozwoju

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistek, które łączą wspólne założenia i standardy pracy z ludźmi w każdym wieku. Naszą misją jest pomaganie „szyte na miarę potrzeb” naszych Klientów. Pragniemy rozwijać przestrzeń przyjazną dla różnic i obfitującą w szacunek dla ludzkich wyborów. W pracy konsultacyjnej i terapeutycznej staramy się być pomocne Klientom w poszerzaniu ich optyki widzenia, poszukiwaniu użytecznych perspektyw, dostrzeganiu najmniejszych nadziei na zmianę.

Oferujemy konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i seksuologiczne, psychoterapię oraz terapię pedagogiczną i doradztwo zawodowe. Pracujemy zarówno stacjonarnie, jak i on-line.

Wspieramy dzieci, nastolatków oraz rodziców. Prowadzimy psychoterapię dzieci i młodzieży. Wspomagamy u dzieci rozwój emocjonalno – społeczny oraz usprawniamy obniżone funkcje psychomotoryczne. Od wielu lat pracujemy z osobami dorosłymi. Prowadzimy terapię indywidualną oraz psychoterapię par i rodzin.

Realizujemy szkolenia otwarte i dedykowane konkretnym grupom, na indywidualne zlecenie. Organizujemy treningi umiejętności społecznych dla dzieci (TUS), grupy wsparcia i grupy psychoedukacyjne.

W naszym Centrum Terapii i Rozwoju wiodącym nurtem terapeutycznym jest podejście Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). W pracy z Klientami opieramy się również, m. in. na założeniach Porozumienia bez Przemocy (NVC). Współpracujemy z terapeutami nurtów integratywnych i innych, spójnych z podejściem TSR. Korzystamy ze wsparcia ekspertów z różnych dziedzin. W naszym zespole pracuje radca prawny.

CO JEST DLA NAS SZCZEGÓLNIE WAŻNE?

  • Dbamy o dobry i wspierający klimat spotkań. Staramy się, aby rozmowy z nami przebiegały w atmosferze szacunku i życzliwości.
  • Cechuje nas otwartość i zrozumienie dla spraw, z jakimi Klienci przychodzą na terapię.
  • Kiedy pracujemy z dziećmi, podejmujemy starania, aby włączyć rodziców do pracy na rzecz dziecka.
  • W pracy terapeutycznej aktywnie poszukujemy u Klientów mocnych stron  i przejawów lepszego radzenia sobie.
  • Pracujemy krótkoterminowo. Z reguły terapia trwa od kilku do kilkunastu spotkań.
  • Rozwijamy się i doskonalimy. Swoją pracę poddajemy regularnej superwizji.