W DOBRYM KIERUNKU
Centrum Terapii i Rozwoju

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistek, które łączą wspólne założenia i standardy pracy z Klientem w każdym wieku. Udzielamy profesjonalnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Oferujemy konsultacje i poradnictwo psychologiczne, psychoterapię oraz terapię pedagogiczną i doradztwo zawodowe.

Wspieramy dzieci, nastolatków i rodziców. Prowadzimy psychoterapię dzieci i młodzieży oraz pracujemy nad wspomaganiem rozwoju umiejętności emocjonalno-społecznych i usprawnianiem funkcji psychomotorycznych. Rodzicom oferujemy porady i konsultacje w sprawach dzieci.

Od wielu lat pracujemy z osobami dorosłymi w obszarze psychoterapii i rozwoju. Prowadzimy terapię indywidualną i psychoterapię par.

W pracy terapeutycznej wykorzystujemy podejście Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

CO JEST DLA NAS SZCZEGÓLNIE WAŻNE?

  • Dbamy o dobry klimat spotkań. Staramy się, aby rozmowy z nami przebiegały w atmosferze życzliwości i poszanowania dla spraw Klienta.
  • Cechuje nas otwartość i ciekawość Klienta.
  • Kiedy naszym Klientem jest dziecko, podejmujemy starania, aby włączyć rodziców do pracy na rzecz dziecka.
  • W pracy z Klientem aktywnie poszukujemy zasobów i sposobów radzenia sobie. Mówimy w języku użyteczności i rozwiązań.
  • Pracujemy w nurcie krótkoterminowym. Z reguły terapia trwa od kilku do kilkunastu spotkań.
  • Szkolimy się i certyfikujemy. Swoją pracę poddajemy regularnej superwizji.