Jesteśmy specjalistkami pracującymi w szerokim spektrum pomagania. Oferujemy profesjonalne wsparcie w różnych sytuacjach i trudnościach życiowych. Świadczymy pomoc kompleksowo dzieciom, nastolatkom i rodzicom oraz osobom dorosłym indywidualnie i parom. Dokładamy również starań, aby budować dobre relacje w naszym zespole. Pragniemy w perspektywie czasu stworzyć miejsce przyjazne dla innych specjalistów. Jesteśmy członkami Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Pracujemy pod nadzorem superwizorów. Współorganizujemy pierwszą w Poznaniu grupę interwizyjną, która otrzymała patronat PSTTSR.

Jesteśmy żonami i mamami. Jesteśmy aktywne zawodowo. Lubimy wyzwania. Czytamy książki, szydełkujemy, chodzimy na koncerty, bywamy w teatrze. Żyjemy z ludźmi i blisko ludzi. Lubimy naszą pracę. Lubimy też dni bez pracy.

POZNAJ NAS

Wioletta Wardziak-Lubka – psycholog, psychoterapeuta, doradca edukacyjny i zawodowy. Pracuje w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Korzysta również z metodyki pracy zakorzenionej w nurcie Neurolingwistycznej Psychoterapii (NLPt). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego, pracy terapeutycznej  i szkoleniowej, mediacjach, interwencji kryzysowej oraz w obszarze diagnozy klinicznej. Rolę konsultanta i terapeuty rozumie jako współpracę z Klientem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla spraw, z którymi przychodzi na terapię. Do swojej praktyki wnosi założenia krótkiej, wydajnej i nienormatywnej pracy z Klientem. Pracuje indywidualnie z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieżą i dorosłymi, prowadzi psychoterapię par oraz sesje poradnictwa zawodowego. Wspiera rodziców w obszarze wzmacniania kompetencji rodzicielskich.

Więcej
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Psychologia (2004), ze specjalnością z psychologii klinicznej oraz dyplomowany doradca zawodowy i manager HR. Posiada certyfikat Practitioner of NLP wydany przez Polski Instytut NLP w Warszawie oraz uprawnienia do stosowania metod NLP w pracy terapeutycznej i szkoleniowej. Certyfikowany praktyk Treningu Zastępowania Agresji (ART®) oraz praktyk metody Kids’ Skills i Jestem z Ciebie dumny! Ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz wiele godzin szkoleń specjalistycznych, w tym związanych z wykorzystaniem TSR w różnych kontekstach pomagania psychologicznego. Jest w trakcie certyfikacji terapeutycznej.

Rita Stróżyk-Torbapedagog, terapeuta pedagogiczny, specjalista w zakresie seksuologii i trener umiejętności społecznych. Pracuje w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Posiada doświadczenie w pracy konsultacyjnej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pracuje indywidualnie i grupowo. Swoją współpracę z Klientem w każdym wieku postrzega jako towarzyszenie w kreowaniu użytecznych rozwiązań opierające się na empatii, szacunku i zrozumieniu. Pracuje indywidualnie i grupowo z dziećmi w młodszym wieku, wieku przedszkolnym i szkolnym, indywidualnie z młodzieżą i  dorosłymi oraz z parami. Prowadzi konsultacje i poradnictwo pedagogiczne dla rodziców. Od początku pracy zawodowej systematycznie poszerza swoją wiedzę na kursach, szkoleniach i warsztatach umiejętności praktycznych.

Więcej
Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika (2007) ze specjalnością pedagogika zdrowia, studia podyplomowe w zakresie seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe Terapia pedagogiczna. Praktyk Treningu Umiejętności Społecznych oraz praktyk metody Kids’ Skills i Jestem z Ciebie dumny! Ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Kontynuuje szkolenie w wymiarze specjalistycznym. Jest w trakcie certyfikacji terapeutycznej w podejściu TSR.