ZAKRES POMOCY

Konsultacje oraz psychoterapia dorosłych:

 • sytuacje kryzysowe,
 • depresja,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • doświadczenie traumy,
 • trudności w relacjach międzyludzkich,
 • trudności w obszarze samooceny,
 • wypalenie zawodowe, mobbing,
 • wzmacnianie kompetencji rodzicielskich,

Doradztwo zawodowe:

 • pomoc w planowaniu kariery, przekwalifikowaniu lub/i zmianie miejsca pracy,
 • wspomaganie rozwoju i doskonalenia osobistego.

Psychoterapia par:

 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich,
 • wsparcie partnerów w procesie przygotowania do mediacji,
 • towarzyszenie parze w usprawnianiu komunikacji,
 • pomoc w zdefiniowaniu obszarów rozwoju relacji pomiędzy partnerami i uwypukleniu potencjału związku do zmiany.

METODY PRACY

W pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi wykorzystujemy metodykę podejścia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny i służy zorientowaniu się w sytuacji Klienta oraz podjęciu decyzji dotyczącej jego dalszego udziału w terapii. W trakcie rozmowy terapeuta wydobywa zasoby, mocne strony Klienta i przygląda się jego nadziejom związanym z terapią. Po spotkaniu udziela mu informacji zwrotnej i wspólnie z nim planuje działania mające na celu wdrożenie zmiany przybliżającej Klienta do wizji pożądanej przyszłości. W pracy terapeutycznej wykorzystujemy karty metaforyczne, które wspomagają proces terapii, sprzyjając budowaniu relacji terapeutycznej oraz aktywizując Klienta do swobodnego wyrażania siebie i odkrywania osobistych znaczeń poprzez uruchamianie skojarzeń związanych z obrazem.

CENNIK

KONSULTACJA – 150 zł/ do 60 minut

TERAPIA – 150 zł/ do 50 minut 

PSYCHOTERAPIA PAR: 180 zł/ do 60 minut

możliwe są również spotkania ONLINE – 150 zł/do 50 minut

Sesja doradztwa zawodowego (do 50 min.) 130 zł