CO WARTO WIEDZIEĆ – JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

  • Konsultacja/sesja terapeutyczna trwa odpowiednio 60 lub 50 minut i zazwyczaj nie ma możliwości przedłużenia jej ze względu na kolejne umówione wizyty.
  • Praca z dzieckiem/nastolatkiem zawiera uzgodniony współudział jego rodziców w procesie terapeutycznym.
  • Podczas pierwszego spotkania naszym celem będzie ustalenie, jakie są potrzeby i oczekiwania Klienta. Będziemy zbierać informacje. Zapytamy, jak do tej pory Klient radził sobie w sprawie, z którą przychodzi, jak próbował ją rozwiązać. 
  • Na spotkanie można – ale nie trzeba – zabrać dodatkowe, ważne z punktu widzenia celu spotkania dokumenty, np. książeczkę zdrowia, opinię innego specjalisty lub nauczyciela.
  • Do spotkania można, ale nie trzeba się przygotować. Niektórzy klienci przychodzą z notatką. Inni tego nie robią.
  • Konsultacja lub praca terapeutyczna z dzieckiem do 12 r. ż. zawsze poprzedzona jest spotkaniem z rodzicami lub rodzicem, co w praktyce oznacza, że na pierwsze spotkanie przychodzą wyłącznie rodzice lub jedno z nich.
  • W pierwszym spotkaniu dziecka powyżej 12 r. ż. biorą udział rodzice/rodzic i dziecko.