Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w edukacji

cykl 4 spotkań szkoleniowych

 • Uczniowie/dzieci i ich rodzice mają wiele zasobów, mocnych stron.
 • Nawet w bardzo trudnej sytuacji można prowadzić dialog pełen szacunku i zrozumienia.
 • Zamiast na problemie lepiej koncentrować się na poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak wykorzystać te twierdzenia w pracy z dziećmi i rodzicami, zapraszamy Cię do uczestnictwa w naszych szkoleniach:

1. Podejście Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w edukacji. Wprowadzenie do metody.

Cele

 • Poznanie głównych założeń Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i sposobów wykorzystania TSR w edukacji.
 • Poznanie i trenowanie metod komunikacji nastawionej na budowanie relacji i poszukiwanie rozwiązań, również w sytuacjach trudnych.
 • Ćwiczenie umiejętności formułowania celu wspólnej pracy.

Efekty

 • Dowiesz się jakie są źródła, założenia i sposoby praktycznego zastosowania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pracy z dziećmi i rodzicami, także w tzw. „sytuacjach trudnych” oraz doświadczysz korzyści wynikających z jego zastosowania.
 • Przećwiczysz etapy rozmowy skoncentrowanej na rozwiązaniach i poznasz metody jej prowadzenia.
 • Rozwiniesz umiejętność ustalania celu pracy z dzieckiem i rodzicami.

2. Praca z dzieckiem w podejściu TSR.

Cele

 • Rozwinięcie umiejętności rozpoczynania rozmowy skoncentrowanej na rozwiązaniach sprzyjającej budowaniu klimatu zrozumienia i szacunku.
 • Poznanie technik odkrywania i wzmacniania zasobów w pracy z dziećmi.
 • Poznanie sposobów wykorzystania TSR w interwencji kryzysowej.

Efekty

 • Poznasz skuteczne techniki komunikacji z dzieckiem pozwalające na rozpoznanie jego potrzeb.
 • Uzyskasz umiejętność wydobywania zasobów/mocnych stron dziecka i motywowania go do zmiany.
 • Dowiesz się jak pracować z dzieckiem/nastolatkiem w sytuacjach wymagających reagowania kryzysowego.

3. Praca z rodzicem w podejściu TSR.

Cele

 • Zdobycie umiejętności rozmowy i budowania rozwiązań z dzieckiem będącym klientem niedobrowolnym oraz jego rodzicami.
 • Poznanie techniki wyjątków.
 • Poznanie techniki skalowania jako metody mierzenia postępów w pracy.

Efekty

 • Nauczysz się, jak włączać rodziców w pracę na rzecz dziecka.
 • Dowiesz się jak szukać i wydobywać momenty, w których dziecko korzysta ze swoich zasobów i funkcjonuje dobrze.
 • Będziesz wiedział/ła jak mierzyć postępy w pracy z dzieckiem.

4. Warsztat rozwoju osobistego dla osób pracujących z dziećmi i/lub rodzicami.

Cele

 • Rozwijanie umiejętności pracy z dzieckiem i rodziną z zastosowaniem założeń Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach poprzez trenowanie praktycznego zastosowania wybranych technik.
 • Rozwijanie świadomości swojego potencjału w zakresie umiejętności pomagania oraz rozbudowa warsztatu pracy terapeutycznej.
 • Doskonalenie umiejętności formułowania informacji zwrotnej.

Efekty

 • Utrwalisz wiedzę i umiejętności dotyczące zastosowania poszczególnych technik TSR w pracy z dzieckiem i rodziną.
 • Określisz swoje zasoby i wizję preferowanej przyszłości w roli osoby pomagającej.
 • Będziesz wiedział/ła, jak udzielić konstruktywnej informacji zwrotnej dziecku/rodzicowi/nauczycielowi.

Organizator

ul. M. Palacza 129, nr lok. 6
60-279 Poznań

Terminy szkoleń otwartych

Spotkanie 1:
26.02.2022 on-line
5.03.2022 stacjonarnie

Spotkanie 2:
12.03.2022 on-line
9.04.2022 stacjonarnie

Spotkanie 3:
23.04.2022 on-line
14.05.2022 stacjonarnie

Spotkanie 4:
21.05.2022 on-line
4.06.2022 stacjonarnie

Sposób realizacji

Szkolenia zaplanowane są w soboty w godzinach 9.00-15.30 (z uwzględnieniem jednej dłuższej przerwy). Realizowane będą w dwóch odsłonach: on-line na platformie MS Teams i stacjonarnie w Poznaniu przy ul. Palacza 129/6. Prosimy, aby osoby zainteresowane udziałem w całym cyklu szkoleniowym wybrały dogodną dla siebie formułę, stacjonarną lub zdalną dla każdego z 4 spotkań. Jedno szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych, cały cykl 32 godziny.

Uczestnicy

Szkolenia przeznaczone są dla psychologów i pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i ich rodzinami. Szkolenie on-line odbędzie się w grupie do 12 osób, stacjonarne w grupie 6-8 osób.

Cena

180 zł/jeden warsztat
600 zł/cykl 4 spotkań

Osoby prowadzące

Warsztaty poprowadzą Wioletta Wardziak-Lubka i Rita Stróżyk-Torba, psycholożka i pedagożka z wieloletnim doświadczeniem w pracy w różnych sektorach pomagania. W chwili obecnej, na co dzień związane z oświatą oraz praktykujące TSR w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami i nauczycielami.  Ukończyły wiele kursów i szkoleń, w tym Studium pomocy dziecku i rodzinie w podejściu TSR. Są w trakcie certyfikacji terapeutycznej.

Więcej o nas: https://wdobrymkierunku.com.pl/o-nas/

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały związane z tematyką zajęć oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub całego cyklu szkoleń. Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz kontaktowy na naszej stronie: www.wdobrymkierunku.com.pl lub wiadomość e-mail na adres wdobrymkierunku.poznan@gmail.com.

Pojedyncze szkolenia lub cały cykl możemy zrealizować dla grup zamkniętych, w tym Rad Pedagogicznych.

W razie pytań lub wątpliwości oraz potrzeby dostosowania oferty dla indywidualnego odbiorcy zapraszamy do kontaktu tel. 887 197 555.