TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI edycja JESIEŃ 2023

TUS dedykowany jest dzieciom mającym trudności w funkcjonowaniu w sferze społecznej, które:

 • napotykają trudności w kontaktach społecznych,
 • przejawiają problemy z adaptacją do nowych sytuacji i/lub dostosowywaniem się do zasad,
 • potrzebują wsparcia w nazywaniu emocji oraz radzeniu sobie z napięciem i stresem,
 • przejawiają niską samoocenę i wiarę we własne możliwości,
 • wykazują zachowania opozycyjne, buntownicze,
 • potrzebują wsparcia w sytuacjach trudnych,
 • mają ograniczoną liczbę kontaktów społecznych.

Grupy i terminy

 • grupy liczą do 5 osób.
 • grupa I: 6-8 lat, wtorki godz. 15.30
 • grupa II: 9-12 lat, środy godz. 17.15
 • grupa III: 12-14 lat, środy godz. 18.30
 • Czas trwania zajęć to 60 minut + 10 minut ewentualnej konsultacji z rodzicami

Koszt

 • godzina zajęć: 90 zł
 • konsultacja kwalifikacyjna z rodzicem i dzieckiem poprzedzająca udział w zajęciach: 160 zł / do 60 minut

Kto prowadzi?

Rita Stróżyk-Torba, pedagog, certyfikowany trener TUS i terapeuta TSR

Jak się zgłosić?

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZBDA-nJB6ZAaDlWzYVehE_leGSZHwDaL4kW55_K1Fc8AaMg/viewform?usp=pp_url

Możliwe jest również zgłoszenie telefoniczne pod nr 887 197 555 lub mailowe www.wdobrymkierunku.poznan@gmail.com

Zajęcia rozpoczynają się 2 i 3 października 2023 r.