TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI

Jeśli obserwujesz u swojego dziecka jeden lub więcej z poniższych aspektów:

 • trudności w kontaktach społecznych,
 • problemy z adaptacją do nowych sytuacji,
 • trudność w nazywaniu emocji i radzeniu sobie z nimi,
 • nieumiejętność dostosowania się do zasad,
 • przejawianie niskiej samooceny i wiary we własne możliwości,
 • zachowania opozycyjne, buntownicze,
 • problemy wychowawcze,
 • ograniczoną liczbę kontaktów społecznych

zapraszamy na zajęcia TUS

Podczas zajęć TUS:

 • trenujemy adekwatne zachowania społeczne,
 • usprawniamy umiejętności komunikacji,
 • uczymy przestrzegania zasad i pracy w grupie,
 • rozmawiamy o emocjach i ich kontroli,
 • pokazujemy jak rozwiązywać konflikty,
 • rozwijamy wiarę we własne możliwości,
 • kształtujemy empatię i szacunek.

Grupy:

 • Grupy liczą do 5 osób.
 • Zajęcia prowadzone są przez pedagoga, trenera TUS.
 • Grupy:
  • Grupa I 6-8 lat / 80 zł
  • Grupa II 9-11 lat / 80 zł
  • Czas trwania zajęć to 60 min + 10 min ewentualnej konsultacji z rodzicami.
  • Konsultacja z rodzicem i dzieckiem poprzedzająca udział w zajęciach  60 min / 150 zł

Termin i miejsce:

Grupa I – środy godz. 16.00
Grupa II – środy godz. 17.30
Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem dziecka w zajęciach, a żaden z proponowanych terminów Państwu nie odpowiada, prosimy o kontakt.

Jak się zgłosić:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na naszej stronie https://wdobrymkierunku.com.pl/  będziemy się z Państwem kontaktować oraz telefonicznie: 887 197 555.