NASZE SPOTKANIA edycja JESIEŃ 2023

Zajęcia adresowane są do nastolatków, którzy potrzebują:

  • zwiększenia samoświadomości,
  • wzmocnienia samooceny,
  • nauki regulowania emocji i lepszego radzenia sobie z napięciem psychicznym,
  • poprawy funkcjonowania w relacjach rówieśniczych,
  • wsparcia w przezwyciężaniu trudności i doskonalenia umiejętności rozwiązywania problemów.

Dla kogo?

Młodzież w wieku 15-17 lat

Kiedy?

Poniedziałek 18.00-20.00, według ustalonego harmonogramu

Jaki jest charakter grupy?

Półotwarty, liczba uczestników maks. 6 osób

Jaka jest formuła spotkań?

Jest to cykl 10 autorskich spotkań dla młodzieży. Zajęcia poprzedzone są indywidualnym wywiadem z rodzicem/rodzicami i nastolatkiem. Spotkania w dużej mierze opierają się na aktywności własnej uczestników. Ich celem jest stworzenie warunków umożliwiających dzielenie się osobistymi doświadczeniami oraz rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych. Grupowa formuła projektu daje szansę porównania indywidualnych sposobów działania i strategii radzenia sobie z trudnościami. Wartością dodaną udziału w spotkaniach jest wsparcie emocjonalne, jakiego uczestnicy mogą doświadczać od siebie nawzajem.

Koszt

Płatność za 2-godzinne spotkanie -170 zł. Konsultacja wstępna z rodzicami i nastolatkiem jest dodatkowo płatna – 160 zł / do 60 minut

Prowadzenie

Wioletta Wardziak-Lubka – psycholog, doradca zawodowy, certyfikowany terapeuta TSR

Zapisy

Tel.: 881 139 535, mailowo: wdobrymkierunku@gmail.com lub przez formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc79NXOkWJ5Z9KG5LciwaIGiTbgG4UyCs086uLRSyx18LTY1g/viewform?usp=pp_url