ZAKRES POMOCY

Konsultacje oraz psychoterapia rodzin:

  • trudności komunikacyjne pomiędzy członkami rodziny
  • konflikty w rodzinie
  • zachowania autodestrukcyjne u dzieci i nastolatków
  • problemy wychowawcze z dziećmi
  • przewlekła choroba u któregoś z członków rodziny
  • nagła zmiana sytuacji życiowej mająca wpływ na dotychczasową równowagę w rodzinie
  • brak poczucia zrozumienia, bliskości i więzi w rodzinie
  • trudności w porozumiewaniu się między partnerami lub między rodzicami a dziećmi.

METODY PRACY

W pracy terapeutycznej rodzinami pracujemy metodami terapii systemowej. Opiera się ona na założeniu, że rodzina tworzy system, w którym każdy z członków rodziny wzajemnie na siebie oddziałuje. Problemy, z jakimi boryka się jedna osoba, wpływają na funkcjonowanie całego systemu. Terapia rodzinna nakierowana jest na poprawę równowagi w rodzinie, która z jakiegoś powodu została zachwiana. W czasie spotkań każda z osób w niej uczestniczących ma czas na swobodne wypowiedzenie się. Terapeuta jest osobą bezstronną, nieopowiadającą się po żadnej ze stron konfliktu; dba o to, aby każdy członek rodziny miał możliwość przedstawienia swojej perspektywy, czuł się dostrzeżony, ważny i zaopiekowany. Głównym efektem terapii rodzinnej jest poprawa funkcjonowania systemu poprzez wyeliminowanie lub zminimalizowanie problemu, z jakim członkowie rodziny się zgłosili. Spotkania wpływają również na poprawę komunikacji w rodzinie, wzmocnienie bliskości pomiędzy jej członkami, zwiększenie uważności na drugiego człowieka i jego potrzeby. Pozwalają nauczyć się wyznaczania własnych granic oraz respektowania granic innych członków rodziny.

CENNIK

KONSULTACJA – 220 zł/do 60 minut

TERAPIA RODZINY – 250 zł/ do 60 minut lub 330 zł/do 90 minut